• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

Rozkaz L.6/2017

Związek Harcerstwa Polskiego                              Uniejów 29.09.2017
Komendant Hufca Uniejów
im. Marii Konopnickiej

Rozkaz L.6/2017
    
1.Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Działając na podstawie paragrafu 49 pkt 1 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego- Komenda Hufca Uniejów zwołuje Zjazd Sprawozdawczy Hufca na dzień 21 października 2017 roku na Sali OSP Uniejów o godz. 12.00
1.2.2 Na podstawie pkt. 24 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób z Hufca Uniejów posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zjazdu Sprawozdawczego

Lp.    Stopień    Nazwisko i Imię     Funkcja
1    Hm    Zwolińska Barbara    Członek komendy hufca
2    Pwd    Wojtczak Sylwia    z-ca komendanta hufca
3    Hm    Pięgot Marian    Skarbnik
4    Phm    Walczak Anna     Czonek komendy hufca
5    Phm    Karolak Alina    drużynowa
6    Pwd    Rosik Małgorzata    Komendant Hufca Uniejów
7    Phm    Łuczak Teresa    Członek Komisji Rewizyjnej
8    hm    Chmielecka Jolanta    Drużynowa
9    Pwd    Pięgot Jakub    Szczepowy
10    Phm    Terlecki Waldemar    Drużynowy
11    Pwd    Gierada Martyna    Drużynowa
12    Pwd    Kudanowska Milena    Drużynowa
13    Pwd    Marek Andrzej    Kwatermistrz
14    Hm    Zielonka Andrzej    Członek HKSI
15    Pwd     Kozłowski Piotr    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
16    Phm    Gąsiorowicz Aniela    Kronikarz Hufca
17    Pwd     Hync Damian     Administrator
18    phm    Gawłowska Jolanta    Członek komendy hufca
19    pwd    Zielonka Bogumił    Szczepowy
20    hm    Łukasiewicz Piotr    Członek grupy programowej
21    pwd    Powłoka Karolina    Drużynowa
22    phm    Matusiak Ewa    Kwatermistrz
23    phm    Matusiak Roman    Kwatermistrz
Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.
Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.
.
7. Mianowania Instruktorów
7.1 Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.1.1 Na wniosek komisji Stopni instruktorskich z dn 04.07.2017 zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh Karolinę Powłokę
7.5 Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1 Z dniem 29.09.2017 przyjmuję przewodniczkę Karolinę Powłokę w poczet instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

8. Zaliczenie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2016/2017 następującym druhnom i druhom

.
Lp.    Stopień    Nazwisko i Imię     Funkcja
1    Hm    Zwolińska Barbara    Członek komendy hufca
2    Pwd    Wojtczak Sylwia    z-ca komendanta hufca
3    Hm    Pięgot Marian    Skarbnik
4    Phm    Walczak Anna     Czonek komendy hufca
5    Phm    Karolak Alina    drużynowa
6    Pwd    Rosik Małgorzata    Komendant Hufca Uniejów
7    Phm    Łuczak Teresa    Członek Komisji Rewizyjnej
8    hm    Chmielecka Jolanta    Drużynowa
9    Pwd    Pięgot Jakub    Szczepowy
10    Phm    Terlecki Waldemar    Drużynowy
11    Pwd    Gierada Martyna    Drużynowa
12    Pwd    Kudanowska Milena    Drużynowa
13    Pwd    Marek Andrzej    Kwatermistrz
14    Hm    Zielonka Andrzej    Członek HKSI
15    Pwd     Kozłowski Piotr    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
16    Phm    Gąsiorowicz Aniela    Kronikarz Hufca
17     Pwd     Hync Damian     Administrator
18    phm    Gawłowska Jolanta    Członek komendy hufca
19    pwd    Zielonka Bogumił    Szczepowy
20    hm    Łukasiewicz Piotr    Członek grupy programowej
21    pwd    Powłoka Karolina    Drużynowa
22    phm    Matusiak Ewa    Kwatermistrz
23    phm    Matusiak Roman    Kwatermistrz
.

wosm wagggs-01-01