• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

Konkurs: „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”

Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie
ogłasza konkurs
pt. „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA ŚWIĄTECZNA”
Cele Konkursu:
• rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
• rozwijanie wyobraźni,
• rozwijanie zdolności manualnych,
• kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
Forma i technika:
• technika wykonywanych prac dowolna.
Kategorie wiekowe:
• zuchy,
• harcerze,
• harcerze starsi i wędrownicy,
• instruktorzy.
Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• estetyka wykonania,
• pomysłowość,
• wrażenia artystyczne.
Warunki uczestnictwa:
• prace muszą być wykonane indywidualnie,
• PRACE ZBIOROWE NIE BĘDĄ OCENIANE!
• uczestnik może dostarczyć od 1 do 3 różnych prac,
• praca powinna zawierać opis: imię i nazwisko, kategoria wiekowa, nazwa gromady/drużyny, imię i nazwisko opiekuna (w formie dołączonej karteczki).
Rozstrzygnięcie konkursu:
• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Wigilii Hufcowej.
• Jury powołane przez organizatora wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
• Laureaci najlepszych prac zostaną nagrodzeni upominkami.
• Dostarczone prace stają się własnością organizatora
Termin i warunki składania prac konkursowych:
Prace prosimy składać do dnia 11 grudnia 2017 roku na adres:
Hufiec ZHP Uniejów, ul. Kilińskiego 18, 99-210 Uniejów

wosm wagggs-01-01