• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

Rozkaz L3 2018

Związek Harcerstwa Polskiego                    Uniejów 20.02.2018
Komendant Hufca Uniejów
im. Marii Konopnickiej

Rozkaz L.3/2018

1.
1.Zarządzenia i informacje
1.2 Informacje
1.2.1 Działając na podstawie paragrafu 49 pkt 1 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego- Komendant Hufca Uniejów zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca na dzień 07 kwiecień 2018 roku na Sali OSP Uniejów o godz. 14.00
1.2.2 Na podstawie pkt. 24 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób z Hufca Uniejów posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zjazdu Nadzwyczajnego
.
Lp. Stopień Nazwisko i Imię Funkcja
1 Hm Zwolińska Barbara Członek komendy hufca
2 Pwd Wojtczak Sylwia z-ca komendanta hufca
3 Hm Pięgot Marian Skarbnik
4 Phm Walczak Anna Czonek komendy hufca
5 Phm Karolak Alina drużynowa
6 Pwd Rosik Małgorzata Komendant Hufca Uniejów
7 Phm Łuczak Teresa Członek Komisji Rewizyjnej
8 hm Chmielecka Jolanta Drużynowa
9 Pwd Pięgot Jakub Szczepowy
10 Phm Terlecki Waldemar Drużynowy
11 Pwd Gierada Martyna Drużynowa
12 Pwd Kudanowska Milena Drużynowa
13 Pwd Marek Andrzej Kwatermistrz
14 Hm Zielonka Andrzej Członek HKSI
15 Pwd Kozłowski Piotr Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
16 Phm Gąsiorowicz Aniela Kronikarz Hufca
17 Pwd Hync Damian Administrator
18 phm Gawłowska Jolanta Członek komendy hufca
19 pwd Zielonka Bogumił Szczepowy
20 hm Łukasiewicz Piotr Członek grupy programowej
21 pwd Powłoka Karolina Drużynowa
22 phm Matusiak Ewa Kwatermistrz
23 phm Matusiak Roman Kwatermistrz
24 Pwd Jagieła Henryka Członek Komisji Rewizyjnej
25 Hm Krystyna Kowalczyk Członek Komisji Rewizyjnej
26 Pwd Magdalena Derlacz Drużynowa
27 Pwd Małgorzata Antoniak Drużynowa
28 Edyta serafińska Drużynowa
29 Milena Nockowska-Bernardziak Drużynowa
30 Elżbieta Łukasiewicz Drużynowa

Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.
Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.
.
Czuwaj!
Komendant Hufca ZHP Uniejów
pwd Małgorzata Rosik

wosm wagggs-01-01