• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

Żałoba w Hufcu Uniejów

Komendantka Hufca ZHP Uniejów
Zuchy,
Harcerki i Harcerze,
Instruktorki i Instruktorzy
Hufca ZHP Uniejów
Rozkaz Specjalny LS.2/2018
Druhny i Druhowie!
Phm Ewa Matusiak od wielu lat współtworzyła historię Hufca. Służba dla społeczeństwa była dla niej zaszczytem. Służbę pełniła z odpowiedzialnością i wielkim oddaniem. Była drużynową gromady zuchowej, wychowywała wiele pokoleń zuchów i harcerzy. Drużynowa drużyny artystycznej mażoretek. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Hufca w minionych kadencjach. Niezawodny przyjaciel, wspaniały Człowiek.
Żadne słowa nie wyrażą bólu, jakie wypełniają nasze harcerskie myśli i przenikają harcerskie serca po odejściu naszej instruktorki phm Ewy Matusiak.

Druhny I Druhowie!
1. Ogłaszam żałobę w Hufcu Związku Harcerstwa Polskiego trwającą do 9 kwietnia 2018
2. Polecam odczytać rozkaz na specjalnych zbiórkach drużyn,
3. Polecam okryć kirem sztandar harcerski Hufca
4.Polecam nałożyć czarne opaski na krzyże harcerskie
Czuwaj!

wosm wagggs-01-01