Hufcowa Komisja Stopni Instruktorskich

Przewodnicząca hm. Barbara Zwolińska
z-ca przewodniczącej phm. Anna Walczak
sekretarz phm. Jolanta Gawłowska
członek hm. Marian Pięgot
członek phm. Waldemar Terlecki
członek hm. Andrzej Zielonka

wosm wagggs-01-01