Drużyny

32 Specjalnościowa Drużyna Środowiskowa im. Zygmunta II Augusta

HISTORIA
W dniu 27 grudnia 2015r. drużyna obchodziła 30 lecie swojego istnienia.
Drużyna powstała w kwietniu 1985 roku i składała  się z harcerzy  budujących  modele statków i okrętów, działającej w Poddębicach. Założycielem drużyny był phm Waldemar Terlecki. W grudniu 1985 r. po przejściu okresu próbnego  rozkazem komendantki hufca Poddębice wpisana została do rejestru drużyn pod nazwą 32 Środowiskowa Drużyna im. Zygmunta II Augusta (zachowała się kopia rozkazu tzw. denaturatówka, ale praktycznie mało czytelna). W modelarni budowano modele jachtów, statków i okrętów. Ze względu na specjalność modelarni (modelarstwo pływające), bohaterem drużyny został Zygmunt II August, pierwszy król polski, który stworzył na morzu bałtyckim regularną flotę wojenną  broniącą polskich granic morskich. Był królem z dynastii Jagiellonów, panował w Polsce w latach 1548-1572
W szybkim czasie do drużyny dołączyło wiele nowych harcerek i harcerzy, drużyna stała się ogólnoharcerska. W różnych okresach czasu wokół 32  skupiały się inne jednostki harcerskie ( drużyny o numerach 30, 31, 33, 34 ,35, 36, 37). Drużyna uczestniczyła w światowych zlotach harcerstwa w Zegrzu w 1995r. i w Gnieźnie w 2000r. Cechą charakterystyczną było i jest organizowanie  biwaków, warsztatów, dawniej również obozów wędrownych i stałych.
Po rozwiązaniu w 1997 roku Hufca Poddębice drużyna należała do  Hufca Łask. Od trzech lat działa w Hufcu Uniejów.
Od 1999 roku drużyna zaczęła specjalizować się w ratownictwie medycznym ( kursy, szkolenia, pokazy ratownictwa, później pomoc w obstawie paramedycznej,  zawodów i imprez). Od tego okresu do nazwy drużyny dodano „specjalnościowa” W 2003 kolejną specjalizacją( podstawową ) stała się wspinaczka. W tym okresie przez kilka lat funkcję drużynowego pełnił wychowanek drużyny pwd Jarosław Pospieszyński ( ratownik medyczny, wspinacz).Budujemy tory linowe na drzewach, wspinamy się na sztucznych ściankach wspinaczkowych, przygotowujemy pokazy linowe oraz zajęcia linowe na festynach i imprezach. Jeździmy na skały Jury Krakowsko-Częstochowskiej, schodzimy do jaskiń. Poza sezonem wspinaczkowym stałe zajęcia linowe odbywają się w Zespole Szkół w Zadzimiu.
Przygotowała: samarytanka Paulina Stępińska
P.S. Do roku 1996 drużyna prowadziła ręczne kroniki, nie udało się jednak ich odnaleźć. Po 2000 roku przez kilka lat prowadzona była kronika komputerowa, która też niestety już nie istnieje. Informacje pochodzą od druha phm Waldemara Terleckiego założyciela drużyny i jej obecnego drużynowego.

DrużynyDrużynyDrużynyDrużyny


 

20 DH "Włóczykije"   


8 DH im. Mikołaka Kopernika        


9 DH "Nieprzemakalni"

Drużyny    


10 DH "Córki i Synowie Ognia"  istnieje od 2007r. Pierwszy rozkaz drużynowa phm. Anna Walczak wydała dnia 5 marca 2007 i tę datę uważa się za datę rozpoczęcia działalności drużyny. Początkowo drużyna liczyła 16 osób. Skład jej jest ruchomy.
Drużyna jest drużyną wielopoziomową. Obecnie składa się z trzech zastępów.
Zastępy:
•    Iskry,- zastęp harcerski(w nim kilkoro zuchów)
•    Płomienie, -zastęp harcerski,
•    Wtajemniczone- zastęp starszoharcerski (w nim kilka wędrowniczek).
Przybocznymi drużyny są Paula Leśniewska oraz Aleksandra Jarczewska.  

Drużyny


3 WDH "Wędrowne Ptaki"                         


5 WDH "Złociste Trąby"               


2 ADH "Khako Czarni"                   

To drużyna powstała na bazie członków 3DH "Wędrowne Ptaki". Obecną nazwę i stopień przyjęła dnia 2 października 2009r., a jej druzynową jest dh Katarzyna Skotnicka. Funkcję przybocznej pełni dh Aleksandra Sobańska, zastępowych - dh Martyna Włodarska, dh Edyta Serafińska, dh Konrad Bączyk. Członkowie drużyny prowadzą już własne drużyny i gromady, realizują swoje próby instruktorskie i współpracują z punktem informacji turystycznej w Uniejowie.

Drużyny


1 DH "NS" "Mieszkańcy Boru"                            


2 DH "NS" "Wszędołazy"                  


3 DH "NS" "Traperzy"

wosm wagggs-01-01