• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

Rejonowe Eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „STROFY O OJCZYŹNIE”

 Dnia 01.04 br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyły się eliminacje regionalne do XXIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Konkurs organizowany jest rok rocznie przez Komendę Chorągwi Łódzkiej ZHP, a za eliminacje dla naszego regionu odpowiada Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie przy corocznym wsparciu Starostwa Powiatowego w Poddębicach. W tym roku oceniano dzieci w trzech kategoriach wiekowych: I – klasy I-III Szkoły Podstawowej, II – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej i III – Gimnazjum. Z racji dużego zainteresowania konkursem i wyjątkowo dużej liczby uczestników wszystkie trzy kategorie przesłuchiwane były jednocześnie w trzech różnych pomieszczeniach. Po godzinnych prezentacjach recytatorów jury przystąpiło do obrad, podczas których uczestników i ich opiekunów zabawiały zuchy z GZ „Krasno-nutki” niezwykłym występem wokalnym. Chwila przerwy dała też możliwość regeneracji sił przy poczęstunku przygotowanym przez zaprzyjaźnioną restaurację „Wabik”. Po burzliwych obradach jury przystąpiło do wręczania nagród, jak co roku ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach.

W I kategorii wiekowej dzieci poddane były pod ocenę Pani Anny Komodzińskiej oraz Jolanty Chajdas. Jury po wysłuchaniu 14 recytatorów przyznało I miejsce Wiktorii Stołowskiej ze SP w Wilamowie, II Kacprowi Wójcikowi z GZ „Krasno-nutki”, III Kamilowi Pruchlatowi z GZ „Krasno-nutki” oraz 3 wyróżnienia dla Kacpra Wróbla z SP w Wilamowie, Ilary Controllo z SP w Wieleninie oraz Amelii Perkowskiej z GZ „Krasno-nutki”. W II kategorii wiekowej, w której jury w składzie: hm Barbara Zwolińska i Maciej Bartosiak, przesłuchało również 14 uczestników przyznano: dwa równorzędne I miejsca dla Martyny Paczesnej z SP w Wilamowie i Natalii Medyńskiej z ZS w Zadzimiu, miejsce II Alicji Kotarskiej z 3DH „Strażnicy Lasu”, dwa równorzędne III miejsca dla Nadii Irchy z 5DH „Z wiatrem i pod wiatr” i Radomiła Kacprzaka z ZS w Zadzimiu oraz wyróżnienie dla Aleksandry Bamberskiej z SP w Wilamowie. Zaś w III kategorii ocenianej przez Krystynę Kowalczyk i Beatę Boniecką-Wincenciak, po wysłuchaniu 13 recytatorów, przyznano: dwa równorzędne I miejsca Dominice Żmudzińskiej z ZS w Wartkowicach i Kamilowi Mielcarkowi z ZS w Uniejowie, II miejsce Izabeli Szymczak z ZS w Zadzimiu i Lidii Tomaszak z 3DH „Strażnicy Lasu”, III miejsce Zuzannie Marciniak z ZS w Zadzimiu oraz wyróżnienie dla Patrycji Jóźwik. Jury zgodnie stwierdziło iż wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom artystyczny rosnący z roku na rok. Nagrodzeni uczestnicy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu. Z ramienia organizatorów konkursu serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom MGOK w Uniejowie za udostępnienie miejsca i wsparcie, a przede wszystkim Starostwu Powiatowemu w Poddębicach za ufundowanie nagród stosownych do osiągnięć młodych artystów. Nic nie motywuje bardziej do dalszych działań jak atrakcyjne wynagrodzenie dotychczasowych osiągów.

pwd. Martyna Włodarska

ZOBACZ ZDJĘCIA

wosm wagggs-01-01