• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

KURS NA WYCHOWAWCĘ KOLONIJNEGO

Organizator – Hufiec ZHP Uniejów, ul. Kilińskiego 18
Termin – 18-19 czerwca 2016 r.
Koszt – 150 zł.
Uczestnicy – osoby pełnoletnie posiadające wykształcenie średnie lub kończący w czerwcu 2016 r. szkołę średnią.
Informacje i zgłoszenia – 63 28 88 053 lub 507 807 536
Kurs organizowany jest za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr WRE.5632.1.7.2016, podczas którego realizowany jest program nauczania zgodny z Ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zm. ustawy o systemie oświaty. Osoby kończące u nas kurs nabywają uprawnienia państwowe i otrzymują świadectwo MEN o ukończeniu kursu, które ważne jest bezterminowo. Uzyskane na naszym kursie uprawnienia państwowe pozwalają podjąć pracę w charakterze wychowawcy (opiekuna) na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach i innych placówkach wypoczynku.
Zapraszamy
Komenda Hufca ZHP Uniejów

wosm wagggs-01-01