• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

V Hufcowe Manewry Techniczno – Obronne

Propozycja programowa dla gromad i drużyn
V  Hufcowe Manewry Techniczno – Obronne
8 października 2016 r.

Organizator: Hufiec ZHP Uniejów.
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Poddębice, Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
w Poddębicach, 32SDH im. Zygmunta II Augusta.
Zbiórka patroli: przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Łęczycka w Poddębicach.
Planowany czas trwania manewrów: 9.00 – 16.00
Uczestnicy: zuchy, harcerki i harcerze, harcerki i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy, dzieci i młodzież niezorganizowana.
Opis: uczestnicy manewrów będą mieli do zaliczenia poszczególne punkty kontrolne:
- gra sprawnościowa przygotowana przez Straż Pożarną (rzut granatem), ogólna wiedza dotycząca pracy strażaków,
- punkt kontrolny przy współpracy z Policją,
- punkt medyczny przy współpracy Pogotowia Ratunkowego,
- gra poszukiwawczo-ratownicza – teren leśny,
- udzielanie pierwszej pomocy,
- ogólna znajomość tematyki harcerskiej,
- piosenka harcerska- prezentacja przy ognisku,
- musztra – meldowanie na punktach.
Zakończenie MTO przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Byczynie
Uczestnicy otrzymają: mapkę terenu, kartę startową i opis gry.
Przydatne umiejętności: Posługiwanie się mapą i busolą.

Pozostałe informacje:
-uczestnicy uczestniczą w manewrach w patrolach minimum 5 osobowych w kategoriach: zuchy, harcerki i harcerze, harcerki i harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy,
-istnieje możliwość upieczenia kiełbaski na ognisku / kiełbaski uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie.
- drużynowy/opiekun zobowiązany jest przedstawić na starcie listę patrolu (imię nazwisko, szkoła/nazwa drużyny),
Uczestnicy powinni posiadać:
-strój dostosowany do warunków pogodowych i terenowych,
-patrol / apteczkę pierwszej pomocy lub podstawowe środki opatrunkowe,
-patrol / w miarę możliwości busolę,
-długopis.
Organizatorzy zapewniają: ciepły posiłek, ognisko, upominki, dyplomy.
Wpisowe:5 zł/os.
Zgłoszenia uczestników: do 03.10.2016
pod numerem tel. 63 2888053 - Komenda Hufca ZHP Uniejów,
608-126-271 - Komendant MTO - phm. Jolanta Gawłowska

wosm wagggs-01-01