• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg

Start

Uchwała Komendy Hufca ZHP Uniejów Nr 1 z dn. 12.04.2018

Uchwała Komendy Hufca ZHP Uniejów

Nr 1 z dn. 12.04.2018

W sprawie dofinansowania lub współfinansowania kosztów kursów i szkoleń

Komenda Hufca ZHP Uniejów postanawia;

1. Instruktor/ kandydat na kurs:

* Przewodnikowski- otrzymuje 50% dofinansowania kosztu kursu, dojazd we własnym zakresie

* Podharcmistrzowski, harcmistrzowski – otrzymuje 100% dofinansowania kosztu kursu + pokrycie kosztów przejazdu,

* Metodyczny – otrzymuje 100% dofinansowania kursu, dojazd we własnym zakresie

Instruktor z dofinansowania może korzystać jeden raz w roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komendant Hufca ZHP Uniejów

Pwd Małgorzata Rosik

Rozkaz L8/2018 a

Związek Harcerstwa Polskiego                             Uniejów dn.12.10.2018

Chorągiew Łódzka, Hufiec Uniejów

Ul. Kilińskiego 18

99-210 Uniejów

Rozkaz L.8/2018

1.Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje

1.2.1 W związku z odwołaniem od ogłoszonej listy osób z czynnym prawem wyborczym na podstawie pkt. 24 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób z Hufca Uniejów posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zjazdu Nadzwyczajnego 30.10.2018

1. pwd Damian Hync drużynowy, Administrator Hufca

2. dh Sylwia Wrąbel drużynowa

3. dh Krzysztof Kulczycki drużynowy

Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.

Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.

.

  Czuwaj!

Komendant Hufca ZHP Uniejów

pwd Małgorzata Rosik

Rozkaz L7/2018

Rozkaz L.7/2018

1.Zarządzenia i informacje

1.2 Informacje

1.2.1 Działając na podstawie paragrafu 50 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego- Komendant Hufca Uniejów zwołuje Zjazd Nadzwyczajny Hufca na dzień

30 październik 2018 roku w siedzibie Hufca ul. Kilińskiego 18 o godz. 17.00 w celu wyboru 1 delegata na Zjazd Chorągwi Łódzkiej ZHP.

1.2.2 Na podstawie pkt. 24 Ordynacji Wyborczej ZHP podaję listę osób z Hufca Uniejów posiadających czynne prawo wyborcze podczas Zjazdu Nadzwyczajnego

Lp.

Stopień

Nazwisko i Imię

Funkcja

1

pwd

Rosik Małgorzata

Komendant Hufca Uniejów

2

Pwd

Wojtczak Sylwia

z-ca komendanta hufca

3

Hm

Pięgot Marian

Skarbnik hufca

4

Phm

Walczak Anna

Członek komendy hufca

5

Phm

Matusiak Roman

z-ca kwatermistrza

6

hm

Zwolińska Barbara

Członek komendy Hufca

7

Phm

Łuczak Teresa

Członek Komisji Rewizyjnej

8

hm

Chmielecka Jolanta

Drużynowa

9

Pwd

Pięgot Jakub

Szczepowy

10

Phm

Terlecki Waldemar

Drużynowy

11

Pwd

Gierada Martyna

Drużynowa

12

Pwd

Kudanowska Milena

Drużynowa

13

Pwd

Marek Andrzej

Kwatermistrz

14

Hm

Zielonka Andrzej

Członek HKSI

15

Pwd

Kozłowski Piotr

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

16

Phm

Gąsiorowicz Aniela

Kronikarz Hufca

17

 

Frątczak Marta

Drużynowa

18

phm

Gawłowska Jolanta

Członek komendy hufca

19

pwd

Zielonka Bogumił

Szczepowy

20

hm

Łukasiewicz Piotr

Członek grupy programowej

21

 

Olczyk Agnieszka

Drużynowa

22

 

Zarzycka Katarzyna

drużynowa

23

phm

Matusiak Roman

Kwatermistrz

24

Pwd

Jagieła Henryka

Członek Komisji Rewizyjnej

25

Hm

Krystyna Kowalczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

26

Pwd

Magdalena Derlacz

Drużynowa

27

Pwd

Małgorzata Antoniak

Drużynowa

28

 

Edyta Serafińska

Drużynowa

29

 

Milena Nockowska-Bernardziak

Drużynowa

30

 

Elżbieta Łukasiewicz

Drużynowa

31

pwd

Zielonka Agnieszka

Drużynowa

Wnioski w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym zgłasza się niezwłocznie do właściwego komendanta hufca, tak by ich rozpatrzenie możliwe było przed terminem zjazdu.

Po jego rozpoczęciu decyzję w sprawie uzupełnienia lub skreślenia z listy uczestników zjazdu z głosem decydującym podejmuje komendant chorągwi lub pełnomocnik komendanta chorągwi.

.

  Czuwaj!

Komendant Hufca ZHP Uniejów

pwd Małgorzata Rosik

Obóz Hufca ZHP Uniejów w Pobierowie – Lato 2018

Płonie ognisko i szumią knieje drużynowy jest wśród nas..... śpiewali harcerze nad morzem przy ognisku. W tym roku  pogoda nas nie rozpieszczała. Mieliśmy słońce i deszcz, ale to wzmocniło nasze charaktery. Zuchy i Harcerze dzielnie stawiały pierwsze kroki w pionierce obozowej, uczyli się słać łóżka i dbać o namioty. Zostały zawarte nowe znajomości. Pojechalismy na dwie wycieczki. Na wyspę Wolin do Centrum Słowian i Wikingów gdzie poznaliśmy zwyczaje sprzed wieków. Czynnie uczestniczyliśmy w warsztatach z gliną, z muzyką czy wyrabianiu ozdób z owczej wełny. Zwiedziliśmy również Muzeum Regionalne w Wolinie. Dowiedzieliśmy się, że Wolin to miasto Juliusza Cezara tak mówi legenda, to również słowiańska Wineta, która już w średniowieczu znana była, jako najbogatsze i największe miasto na całym północnym i zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Ciekawe zbiory muzeum zachęcały do pogłębiania wiadomości. Byliśmy również w  Latarni Morskiej w Niechorzu zbudowanej w 1866r  z której  dzieci  podziwiały okolicę, trzeciej co do wysokości na wybrzeżu Bałtyku. Poznaliśmy przy okazji wszystkie latarnie jakie są nad Bałtykiem w Parku  miniatur latarni morskich. Odbyliśmy również pieszą wycieczkę do Trzęsacza, gdzie na szczycie klifowego brzegu wznosił się niewielki fragment ściany Kościoła, który przed laty zbudowany był 2 km od brzegu. Po czym poszliśmy na krótkie metalowe molo. Były również liczne wędrówki wzdłuż morza, budowle z piasku i inne przeżycia o których jeszcze długo będziemy pamiętać.
Szum morza i lasu w czasie zasypiania pod namiotem to przyczyna naszych wyjazdów. Tego się nie zapomina. Nawiązane znajomości cenimy przez  długie lata.

GALERIA

wosm wagggs-01-01